Skip links

Facebook Twitter Insagram
Direct contact Afspraak maken

Privacybeleid

Uw gegevens moeten ook echt “uw” gegevens zijn daarom nemen wij bij Bosma Bedden uw privacy serieus. Omdat wij persoonsgegevens van u vragen en bewaren, bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet in onze winkels, willen wij u te laten weten wat er met die gegevens gebeurt, hoe u deze gegevens kan inzien, wijzigen en/ of verwijderen.

Bosma Bedden B.V., gevestigd aan de Borgstee 12, 9403 TV in Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens.

Bosma Bedden B.V.

Borgstee 12

9403 TV Assen

Contactpersoon: Dhr.E.Bosma

TEL: 0592-375370

assen@bosmabedden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Bosma Bedden B.V. verwerkt persoonsgegevens wanneer er gebruikt is gemaakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Om uitvoering te geven aan de koopovereenkomst die is gesloten met onze klanten verwerken wij de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om klant te kunnen bellen om een afspraak te maken voor levering of service.
  • Om klant te informeren over eventuele wijziging wat leverdatum betreft.
  • Om vragen van klanten te kunnen beantwoorden via de mail.

Geen geautomatiseerde besluitvorming.

Bosma Bedden B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die eventuele gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Bosma Bedden B.V. bewaart de persoonsgegevens minimaal 5 jaar wat volgens de wetgeving verplicht is.

sd

Klachten over de uitvoering van ons privacybeleid.

Bosma Bedden B.V. wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via https://autoriteitenpersoonsgegevens.nl/.

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen.

Bosma Bedden B.V. neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht de klant de indruk dat de gegevens onvoldoende beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan de klant contact opnemen met assen@bosmabedden.nl.

Aanpassing van onze privacyverklaring.

Bosma Bedden B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacyregelgeving alsmede onze eigen werkwijze. De meest actuele versie kan de klant bij ons opvragen via assen@bosmabedden.nl.

Delen van persoonsgegevens aan derden.

Bosma Bedden B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig zou zijn voor de uitvoering van de aankoop van u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens en aankoop gegevens in te zien, te corrigeren en/of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor verwerking van uw gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bosma Bedden B.V. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of een andere door u genoemde derde te sturen.

U kunt bij ons een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar assen@bosmabedden.nl.

VOORDEEL

ONZE MERKEN

logobar1.1.1psd
logobar2.1.1jpg
logobar5.1
logobar6.1
logobar3.1..1jpg
previous arrow
next arrow